روزهای سیاه کرونایی در کنگاور ۳ آبان ۹۹

متاسفانه در ۲۴ ساعت گذشته کرونا جان ۳ نفر از اهالی شهرستان کنگاور را گرفت.

ابتدای شیوع این بیماری روزانه یک نفر مبتلا داشتیم و امروز به چند نفر فوتی رسیده ایم.

منبع : آفتاب کنگاور