تفاوت انسان بودن و آدم بودن

            آدم‌ها!زندگی می‌کنند!!  انسان‌ها!  زیبا زندگی می کنند!!.
آدم‌ها!  می شنوند!!   انسانها! گوش می دهند!!.
آدم‌ها! می بینند!  نسانها! عاشقانه نگاه می کنند!!

آدم‌ها!…درفکر خودشان هستند!
انسانها!…بدیگران هم فکر میکنند!!…
آدم‌ها!…میخواهند شاد باشند!
انسانها!. میخواهند شاد کنند!!…
آدم‌ها!…اسم اشرف مخلوقات را دارند!
انسانها!…اعمال اشرف مخلوقات را انجام میدهند!!…
آدم‌ها!…انتخاب کرده‌اند که آدم بمانند!
انسان‌ها!…تغییر کردن را پذیرفته‌اندتا انسان شدند!!…
آدم‌ها!…میتوانندانسان شوند!
انسانها!…درابتدا آدم بودند!!…
آدم‌ها!…آدمند!
انسانها!…انسانند!!…اما
آدمها و انسانها!…هردوحق انتخاب دارند!…اینکه آدم باشند یا انسان!…انتخاب با خودشان است!!….
نیاز نیست انسان بزرگی باشیم!…انسان بودن خود نهایتِ بزرگیست!!…
واینست تفاوت انسان بودن و آدم بودن!!..

ازکتاب”یار پنهان”!…نوشته : “جان سنفورد”!

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *