جناب مولوی عبدالحمید منبر پیامبر جای راستگویی است نه دروغ آشکار

هیچکس منکر مشکلات کشور نیست و بیشتر مردم از لحاظ اقتصادی در مضیقه هستند اما بعضی مانند مولوی عبدالحمید امام جماعت مسجد مکی زاهدان به جای اینکه کمک کنند مشکلات مردم حل شود مردم را تحریک به اغتشاش می کند و حتی روی منبر پیامبر دروغ می گوید و به طور علنی اعلام می کند که در ۴۳ سال عمر نظام اسلامی یک وزیر زن نداشته است. تمام مردم و خود شما می دانید که خانم دستجردی وزیر بهداشت بوده و چندین خانم هم در کابینه های مختلف به عنوان معان ریاست جمهوری و وزرا و نماینده مجلس حضور داشته و دارند.

باید از خود عبدالحمید پرسیده شود چند خانم در مراسم مسجدش شرکت می کنند.

آیا جناب عبدالحمید راستگو حاضر است به بانوان خانواده خود و پیروانش اجازه دهد بدون حجاب از منزل بیرون بیایند؟

 

دیدگاهتان را بنویسید