ناگفته‌های سفر سردار سلیمانی به اربیل بعد از حمله داعش

ناگفته‌های سفر سردار سلیمانی به اربیل بعد از حمله داعش به کردستان عراق را از زبان ایرچ مسجدی سفیر فعلی ایران در عراق