جهاد تبیین همین است که این روحانی عزیز بیان می کندد و ضد انقلاب را رنده می کند

ماشاءالله به این عمار آقا سیدعلی خامنه ای
روشنگری و تبیین انقلابی به خوبی ادا شده است.
کل ضد انقلاب رو رنده کرد گذاشت کنار
جهاد تبیین همین است که کلام این روحانی عزیز بیان می کندد و ضد انقلاب و حرامیان را در هم کوبید

دیدگاهتان را بنویسید