قطر مانع استقرار هواپیمای تیم ملی آلمان با شعار همجنس گرایان شد

🔸 هواپیما به فرودگاه عمان بازگشته و در آنجا با هواپیمای دیگری که نشان حمایت از LGBT را نداشت جایگزین شد.

🔹در جام جهانی قطر، تماشاگران زن اگر از لباس باز و برهنه استفاده کنند ممکن است با مجازات زندان روبه‌رو شوند.

🔹 هنگام اذان و نماز هرگونه موسیقی تعطیل
مشروبات الکی هم تعطیل

✍🏻 یک درصد فکر کنید جام جهانی ایران بود و این قوانین رو توسط ایران اجرا میشد
رسانه ها بکنار، امان از غرب گداهای داخلی

دیدگاهتان را بنویسید