جلال آل احمد و ملاقاتش با حضرت امام خمینی ره

جلال آل احمد : خدایا از هرچه هنر داری این هنر را به ما بیاموز که امام دینت از ما راضی باشد.