آواز علیرضا قربانی و رهبری فرهاد فخرالدینی و ۲۲ سال قبل

۲۲ سال قبل و درست یک سال بعد از ثابت شدن علیرضا قربانی به عنوان خوانندۀ ارکستر ملی ایران، او همراه با فرهاد فخرالدینی، رهبر ارکستر سمفونیک ایران در شانزدهمین جشنواره موسیقی فجر اجرا داشتند.