علائم صداقت و کارهای انجام شده دولت سیزدهم ( ابراهیم رئیسی)

دولت سیزدهم علی رغم تحویل خزانه خالی و یا به عبارت بهتر خرانه بدهکار و مشکلات بوجود آمده انصافا کارهای زیربنایی خوبی انجام داده که در ادامه به چندین مورد آن اشاره خواهیم کرد.

ادامه خواندن علائم صداقت و کارهای انجام شده دولت سیزدهم ( ابراهیم رئیسی)