ترکیه از نگاه مردم این کشور چه خصوصیاتی دارد

کشور ترکیه ۷۸۳٬۵۶۲ کیلومتر مربع وسعت دارد و مانند پلی در میان قاره اروپا و آسیا قرار گرفته و تنگه بسقر این کشور را به دو قسمت اروپایی و آسیایی تقسیم می کند.
ترکیه بین ۳ دریای مدیترانه,اژه و مرمره قرار گرفته است.
ترکیه از شمال غربی با یونان و بلغارستان ,از شرق با گرجستان, ارمنستان, آذربایجان و ایران و از جنوب با عراق و سوریه هم مرز است.