خاطره شنیدنی سردار حاجی زاده از اصرار رهبر انقلاب برای نخریدن موشکهای شوروی سابق در زمان فروپاشی اش

خاطره زیبای سردار جباری از مکالمه مادر شهید آذری زبان و رهبر انقلاب

خاطره زیبای سردار جباری فرمانده سابق سپاه ولی امر از مکالمه مادر شهید آذری زبان و رهبر انقلاب در یکی از دیدارهای رهبری در منزل خانواده شهدا.