ریشه ضرب المثل شتر دیدی، ندیدی

مردی در صحرا شترش را گم کرد، او در جستجوی شترش بود تا به پسرک باهوشی رسید. از پسرک سراغ شترش را گرفت. پسر چند سوال از مرد پرسید. از او پرسید آیا یک چشم شتر کور بود؟ آیا یک طرف بار شتر ترشی بود و طرف دیگر شیرینی؟ مرد پاسخ داد بله. مرد که یقین پیدا کرد پسرک شترش را دیده است، از او پرسید شتر من کجاست؟ اما پسرک پاسخ داد من شتری ندیدم.

ادامه خواندن ریشه ضرب المثل شتر دیدی، ندیدی

ریشه ضرب المثل / برو ماستت رو کیسه کن!!

اصطلاح “ماست هایشان را کیسه کردند ” کنایه از: جا خوردن، ترسیدن، از تهدید کسی غلاف کردن و دم در کشیدن و یا دست از کار خود برداشتن است.
فی المثل گفته می‌شود:«فلانی چون سنبه را پرزور دید ماستها را کیسه کرد.» یا به عبارت دیگر به محض اینکه صدای مدیر یا ناظم بلند شد بچه ها ماستها را کیسه کردند و غیره…

ادامه خواندن ریشه ضرب المثل / برو ماستت رو کیسه کن!!

ریشه ضرب المثل هم پیاز را خورد، هم چوب را خورد و هم پول داد!

روزی دو نفر با هم سر پیاز و پیازکاری دعوایشان شد.
به این نحو که رهگذر خسیسی به مرد کشاورز زحتمکشی که مشغول کاشتن پیاز بود رسید و با طعنه گفت: « زیر این آفتاب داغ کار می‌کنی که چی؟ این همه زحمت می‌کشی که پیاز بکاری؟ آخر پیاز هم شد محصول؟ پیاز هم خودش را داخل میوه ها کرده، به چه درد می‌خورد؟ آن هم با آن بوی بدش!»

ادامه خواندن ریشه ضرب المثل هم پیاز را خورد، هم چوب را خورد و هم پول داد!