عبور دسته جمعی غیر و منتظره زرافه ها از وسط جاده و تعجب مردم

عبور حضرت موسی(ع) از دریا داستان یا واقعیت؟!!قسمت اول

 حهت مشاهده تحقیقات مستند در مورد چگونگی حرکت حضرت موسی از دریا و غرق شدن لشگریان فرعون روی لینک آبی رنگ ذیل کلیک نمایید.

لازم به توضیح است که این مستند در دو قسمت تهیه شده است که قسمت اول ان در این پست و قسمت دوم آن در پست بعدی تقدیم می گردد.

https://www.instagram.com/tv/B_NMyjmgCCx/?igshid=1kcgahjs12m9n