درگذشتِ موتلفه‌ایِ اصولگرایی که سال ۸۸ به نامزد اصلاح طلبان رای داد

آقای حسن غفوری فرد در سال ۸۸ بی آن‌که از موتلفه جدا شود و در عین اصول‌گرایی به میرحسین موسوی رای داد و در یک برنامه تلویزیونی در گرماگرم حوادث ۸۸ هم مواضعی گرفت که شباهتی به ادبیات امثال اسدالله بادام‌چیان نداشت.

 

ادامه خواندن درگذشتِ موتلفه‌ایِ اصولگرایی که سال ۸۸ به نامزد اصلاح طلبان رای داد