گلچینی از گل های کریستیانو رونالدو از زوایای مختلف در مسابقات مختلف

کریستیانو رونالدو با امضای سنگین‌ترین قرارداد تاریخ فوتبال راهی النصر عربستان شد

کریستیانو رونالدو  طی ۲ سال ۴۰۰ میلیون یورو دریافت خواهد کرد؛ یعنی بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان.

سالیانه: ۲۰۰ میلیون یورو یا ۹ هزار میلیارد تومان، ماهیانه: ۱۶.۶ میلیون یورو یا ۷۶۵ میلیارد تومان، هفته‌‌ای: ۳.۸ میلیون یورو یا ۱۷۶ میلیارد تومان، روزانه: ۵۴۸ هزار یورو یا ۲۵ میلیارد تومان، ساعتی: ۲۵۵ هزار یورو یا ۱۱.۷ میلیارد تومان، دقیقه‌‌ای: ۳۸۰ یورو یا ۱۷.۵ میلیون تومان، ثانیه‌ای: ۶ یورو یا ۲۷۵ هزار تومان