باورهای انسان هاست که واقعیت هایشان را می سازد.

روزی دانشمندی تصمیم گرفت آزمایش جالبی انجام دهد… او ﺁﮐﻮﺍﺭﻳﻮمی ﺷﻴﺸﻪ ﺍی ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺩﻳﻮﺍﺭی ﺷﻴﺸﻪ ﺍی ﺩﻭ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺮﺩ ،ﺩﺭ ﻳﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺎهی ﺑﺰﺭگی ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺎهی ﮐﻮچکی ﮐﻪ ﻏﺬﺍی ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼﻗﻪ  ﻣﺎهی ﺑﺰﺭﮒ ﺑﻮﺩ.ﻣﺎهی ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻨﻬﺎ ﻏﺬﺍی ﻣﺎهی ﺑﺰﺭﮒ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻏﺬﺍی ﺩﻳﮕﺮی نمی ﺩﺍﺩ……….

ادامه خواندن باورهای انسان هاست که واقعیت هایشان را می سازد.

خران را آزاد کن…!

خری به درختی بسته بود شیطان خر را باز کرد و خر وارد مزرعه همسایه شد و تر و خشک را با هم خورد.
زن همسایه وقتی خر را در حال خوردن سبزیجات دید ؛تفنگ را برداشت و یک گلوله خرج خر نمود و کشتش.
صاحب خر وقتی صحنه را دید؛ عصبانی شد و زن صاحب مزرعه را کشت.
صاحب مزرعه وقتی با جسد خونین همسرش روبرو شد، صاحب خر را از پای دراورد!
به شیطان گفتند چکار کردی؟!!!گفت من فقط یک خر را رها کردم!

*هرگاه میخواهی یک شهر را خراب کنی؛ خران را ازاد کن…!

داستان جالب رئیس جوان قبیله ای سرخ پوست

مردان قبیله ی سرخ پوست از رئیس جدید می پرسند:” آیا زمستان سختی در پیش است؟ ”
رئیس جوان قبیله که هیچ تجربه ای در این زمینه نداشت، جواب می دهد:” برای احتیاط بروید هیزم تهیه کنید.”
بعد با سازمان هواشناسی کشور تماس می گیرد و می پرسد:” آقا! امسال زمستان سردی در پیش است؟ ”
مسؤول سازمان پاسخ می دهد:” اینطور به نظر می آید. ”

ادامه خواندن داستان جالب رئیس جوان قبیله ای سرخ پوست

بررسی روند قیمت بنزین از سال ۵۷ تا آبان ۹۸

قیمت بنزین از سال ۵۷ تاکنون،(آذر ۹۸) ۳۰۰ هزار درصد تغییر داشته و از یک تومان به سه هزار تومان رسیده است. هر چند در برخی سال‌ها نرخ بنزین به صورت تدریجی و در برخی سال‌ها نیز به صورت ناگهانی و یکباره افزایش داشت اما داده‌های شرکت ملی پخش و پالایش نشان می‌دهد که اوج تغییرات قیمت بنزین مربوط به سال ۱۳۸۹ است که بنزین از صد تومان به ۴۰۰ و ۷۰۰ تومان افزایش داشته است.

ادامه خواندن بررسی روند قیمت بنزین از سال ۵۷ تا آبان ۹۸

گذرگاه های خطرناک و مرگبار در جهان

تخته هایی باریک با سوراخ ها و پوسیدگی های بسیار کە با کابل های زنگ زده سرپا نگه داشته شده و تا چشم کار می کند ادامه پیدا کرده است. این تنها گذرگاه هایی می باشند کە گاهی بر روی رودخانه ای خروشان و گاهی بر روی پرتگاهی عمیق قرار دارند و با هر حرکت باد از این سو بە آن سو می روند.  با گذاشتن اولین قدم در این گذرگاه ها می توان صدای ضربان قلب خود را شنید. کمتر کسی جرأت عبور از این گذرگاه ها را دارد بە غیر از آن دسته ماجراجویانی کە بە دنبال خطر می باشند. آنها قدم در راهی می گذارند کە ممکن است هیچ بازگشتی نداشته باشد….

ادامه خواندن گذرگاه های خطرناک و مرگبار در جهان

عامل آتش زدن کنسولگری ایران در نجف شناسایی شد

«احمد شربه» و دار و دسته اش که از اتباع یکی از شخصیت های سیاسی معروف عراقی هستند در آتش زدن کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در نجف اشرف در شامگاه گذشته (چهارشنبه) دست داشته اند.

عامل آتش زدن کنسولگری ایران در نجف شناسایی شد

ادامه خواندن عامل آتش زدن کنسولگری ایران در نجف شناسایی شد