مراقب نمکهای زندگیتان باشید

روزگار غریبی است … .

نمکدان را که پر می کنی توجهی به ریختن نمکها نداری …
اما زعفران راکه می سابی به دانه دانه اش توجه می کنی..!!
حال آنکه بدون نمک هیچ غذایی خوشمزه نیست…
ولی بدون زعفران ماهها و سالهامی توان آشپزی کرد و غذا خورد …
مراقب نمکهای زندگیتان باشید….
ساده و بی ریا و همیشه دم دست…
که اگر نباشند وای بر سفره زندگی..