اعتراف پدر و دانش آموزی به رهاسازی گاز در مدارس لارستان

در ویدئویی که برای اولین بار منتشر شده، تصاویری از برنامه ناجوانمردانه پدر و دانش آموز برای رهاسازی گاز در مدارس و تهیه فیلم را میبینید. این فرد که از کارکنان بیمارستان لارستان است با رهاسازی گاز در مدارس لارستان برای شبکه سعودی فارسی زبان فیلم تهیه می کرد.