اسامی کردی وفارسی بعضی ازگیاهان مناطق کرد زبان ایران

کردی

 

فارسی

کردی

فارسی

کردی

فارسی

قاخلی

گل رنگ

قیته ران

پرسیاوش

شنگ

شنگ

هه ریز

پنجه مرغی

هالی کوک

پامچال

شه له م

شلغم

خوژه

سریشم

چه قچه قه

کاسنی

خوشیل

شیرپنیر

کردی

 

فارسی

کردی

فارسی

کردی

فارسی

قاخلی

گل رنگ

قیته ران

پرسیاوش

شنگ

شنگ

هه ریز

پنجه مرغی

هالی کوک

پامچال

شه له م

شلغم

خوژه

سریشم

چه قچه قه

کاسنی

خوشیل

شیرپنیر

سه ول

تاج خروس

توله 

پنیرک

گیاه بلک

شیرین بیان

ژاله

خر زهره

پیچک

والک

شیلان

عناب

سوره هلاله

نعناع زینتی

کنی وال

تره کوهی

قازیاخه

غازیاغی

گله قرمزه

شقایق

گیلاخه

تره وحشی

کن گر

کنگر

توسی

شکر تیغال

پیکول

خارخسک

تویرگ

تمشک

گله گاو زوان

گاوزبان

سولان

گلپر

سالمه

ثعلب

کنجی

کنجد

گول حاجیانه

بابونه

پیژوک

زعفران وحشی

به رو

بلوط

هه زبی-ازبوه

آویشن کوهی

شملیه

شنبلیله

سه لمکه

اسفناج وحشی

سیاوله

سیاهدانه

گه زنه

گزنه

گویچکه مله

مرزنگوش

ریواس

ریواس

پوی نگه

پونه

خاشه

اسپرس

که ر کول

خارمقدس

نه عنا

نعناع

هله رزگی

تاج ریزی

سپون

چوبک

هلاله برمه

اشک مریم

پسل

ترتیزک وحشی

کاشمه

کرفس کوهی

شه له مین که ره

قاصدک

هلمه له (هیرو)

ختمی

گولباخی

گل محمدی

خاکشیر

خاکشیر

پولکه-هلیره

ماش کوهی

رکیشه-برهنگ

بارهنگ

که وه ر

تره

خه ر به نگ

شاهدانه

که ره س

کرفس

نیسک

عدس

کالکه مارانه

هندوانه ابوجهل

ته ره بن

سنجد کوهی

پیره ژنه

زوفا

به ره زا

نوعی کما

بوژانه

بومادران سیاه

گوی به رخ

ماهور

گلینه

ارزن

شه مامه

دستنبو

ذرات

ذرت

لو

جا شیر

لاولاو

لبلاب

په رشه

چاودارگندمی

قانگ

اسپند

قامیش

نی

سلمانه 

سلمه تره 

شور، سی پره

شبدر

نخه

نخود

وینجه ،اسپست

یونجه

 زنگوله گیاه 

 یولاف

 قلتاس 

 جو وحشی

 شیفله- مارگیر 

 کورک – قبارس

منبع : http://nikghasr.blogfa.com/post/86

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *