یادداشت روز مدیرمسئول روزنامه کیهان/ چون به گَردَش نمی‌رسی برگرد!

« چون به گَردَش نمی‌رسی برگرد! » عنوان یادداشت روز مدیرمسئول روزنامه کیهان، حسین شریعتمداری است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

ادامه خواندن یادداشت روز مدیرمسئول روزنامه کیهان/ چون به گَردَش نمی‌رسی برگرد!