اسم قدیم بعضی از شهرهای ایران

شهر های ایران به دلایل مختلفی اعم از گسترش ، سیاست، اقتصاد ، تغییر رژیم و … تغییر یافته است،نام قدیم تعدادی از شهرهای ایران در ادامه بخوانید.

نام جدیدنام قدیمنام جدیدنام قدیم
آبادانعبادانآذرشهردهخوارقان
آملمحمودآباداراکعراق عجم-سلطان آباد
اصفهاناسپانه-سپاهاناندیمشکصالح آباد
انزلیبندر پهلویارومیهرضاییه
اهرارسباراناهوازناصری
ایذهمال امیرایرانشهربمپور
بابل سرمشهد سرکرمانشاهباختران
بندر امامبندر شاهپوربندر ترکمنبندر شاه
بندر عباسگمبرونبهشهراشرف
پیرانشهرخانهتنکابنشهسوار
جیرفتسبزوارانخدابندهقیدار
خرمشهرمحمرهدامغانصددروازه
دشت آزادگانسوسنگرد-دشتمیشانهفاچیه
رامسرسخت سرریرکس-راقس
زابلنصرت آبادزاهداندزداب
ساریطوسان سیاهسبزواربیهق
سلماسشاپورسمنانقومس
شادگانفلاحیهشاد آباد غربهارون آباد
شهر کردده کردفردوستون
فریدندارانقائم شهرشاهی=علی آباد
قمشهشهرضاکاشمرترشیز
گرگاناسترآبادلنجانزرین شهر
مشهدسنابادمهرانمنصور آباد
میانهمیانجهشترودآذران
همدانهگمتانههویزهحذیره
یزدگت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *